Aquapac - 5 jaar garantie

If you have a case imprinted with our new logo:

Aquapac 2011 Logo

OP WIE VAN TOEPASSING EN VOOR HOE LANG? 
Onze garantie is voor iedere gebruiker die dit product heeft gekocht. Er zit 5 jaar garantie op vanaf de dag dat het gekocht is door de eerste gebruiker als nieuw product.

WAT VALT ER ONDER GARANTIE EN WAT NIET? 
- Hieronder vallen materiaal- en fabricagefouten . Hieronder vallen NIET beschadigingen door ongelukken, aanvallen van dieren, verwaarloosd onderhoud, normale gebruiksslijtage, vervuiling, of het negeren van onze gebruiksaanwijzingen (beschikbaar op www.aquapac.net)
- Garantie is niet van toepassing indien beoordeling en/of test geen afwijking uitwijzen.
- Het betreft ALLEEN het product zelf en niet de inhoud. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR REPARATIEKOSTEN OF VERVANGINGSKOSTEN OF VOOR ANDERSZINS VEROORZAAKTE BESCHADIGINGEN.

WAT DOEN WE OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN?
Wij zullen elk product repareren dat bewezen beschadigingen heeft ondervonden door materiaal- of fabricage fouten gedurende de garantie periode. Is reparatie niet mogelijk dan wordt het artikel vervangen door een nieuwe , of wordt het originele aankoop bedrag gecrediteerd. Ook worden de verzendkosten vergoed voor terecht retour gestuurde goederen. Dit is onze enige uitdrukkelijke garantie, en dit is onze enige- en algehele verplichting , voor alle mankementen. In geen enkel opzicht zijn wij verantwoordelijk voor het vergoeden elk bedrag groter dan het originele aankoopbedrag, plus de eventueel toegevoegde verzendkosten.

HOE ONTVANGT U GARANTIE SERVICE?
U vindt duidelijke instructie op onze website: www.aquapac.net . Ga naar tab Customer Service op de homepagina. U kunt ook naar ons schrijven: AQUAPAC INTERNATIONAL LTD, 7 BESSEMER PARK, 250 MILKWOOD ROAD, LONDON SE24 0HG, UNITED KINDOM.

WAT MOET U DOEN OM VOOR GARANTIE IN AANMERKING TE KOMEN. 
Het garantieproduct dient voorzien te worden van de aankoopbon met daarop de aankoopdatum en aankoopprijs. Anders komt men niet in aanmerking voor garantie.

Aquapac Producten >>>

Pre-2011 
3-Year Limited Warranty

If you have a case imprinted with our old logo:

Aquapac Pre-2011 logo

If you require warranty service for an Aquapac with the 3-year warranty